Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stöd och bidrag

Det finns olika statliga stöd och bidrag att söka för fastighetsägare och boende. Här har vi samlat några användbara länkar och information.

Boverkets webbplats finns en lista över en mängd olika stöd och bidrag som går att söka. Bland annat kan du ansöka om stöd för anpassning av gemensamma utrymmen i flerbostadshus så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar här. Hos Boverket finns också information om bostadsanpassningsbidrag

Hos Energimyndigheten finns information om stöd till exempelvis energikartläggning, fördjupande stöd inom energieffektivisering och information om elcertifikat. Här hittar du även samlad information om andra stöd och bidrag inom energiområdet.

Naturvårdsverket har samlat information om EU-finansiering samt om vilka bidrag som finns att söka från Naturvårdsverket.

Här hittar du aktuell information om Vinnovas utlysningar.