Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ventilation

Ventilation är viktigt för att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Vi kan hjälpa er med löpande kontroll, service och reparation av befintliga ventilationssystem samt installationer av nya system.

Behöver ni hjälp med åtgärder med anledning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) såsom rengöring, service av fläktar, injustering av luftmängder kan vi hjälpa er med det också.

Ventilationsservice

För att säkerställa er en störningsfri och funktionell drift av ert ventilationssystem hjälper vi er med löpande kontroll och service av er ventilation. Ventilationsservice gör att ventilationssystemet fungerar bättre och hjälper till att förlänga livslängden på systemet.

I samband med vår ventilationsservice rengör och servar vi fläktar och aggregat. Om ventilationssystemet är i behov av reparationer kan detta även åtgärdas i samband med ventilationsservicen.

Ventilationsservice för OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en lagstadgas kontroll av ventilationssystem. Kraven på ventilationskontroll gäller för ventilation i flerbostadshus och fastigheter som använd för skolor, förskolor och sjukvård bland annat. Vilka regler som gäller för er ventilation beror på vilken typ av ventilationssystem ni har samt byggnadstyp. Upplands Boservice erbjuder ett heltäckande serviceavtal för er ventilation som garanterar godkänd OVK.

För dig som inte har vårt totalavtal för godkänd OVK erbjuder vi även hjälp med åtgärder med anledning av en underkänd eller kommande OVK. Vi kan då hjälpa er med rengöring av ventilationssystem, aggregat och fläktar samt service och injustering.

Ventilationsinstallation

Är ni i behov av ett nytt ventilationssystem. Vi kan hjälpa er med ombyggnations av befintliga ventilationssystem och nyinstallationer. Att installera ny ventilation ger förutom ett bättre inomhusklimat även minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader.

Våra ventilationstekniker kan hjälpa er med en effektiv och kvalitetssäkrad ventilationsinstallation. Tillsammans går vi igenom er byggnad och utreder vilket ventilationsbehov som finns för att se till att ni får ett nytt ventilationssystem som är optimalt för er. Efter installationen kan vi även hjälpa er med energimätning och energideklaration.