Almsjuka

23 maj 2022

Den stora almen öster om Anders Reimers väg 9 har tyvärr drabbats av almsjuka. För att förhindra spridning av sjukdomen kommer trädet att tas ned. En så kallad ”högstubbe” kommer att sparas för att gynna djurliv på ön.

Två nya träd kommer att planteras i samband med nedtagningen av trädet.