Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

05 maj 2024 Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.
  • TID: TISDAGEN DEN 21 MAJ 2024, KL 18:30
  • PLATS: Drakenbergssalen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8

Enklare förtäring serveras från kl. 18:00. Lokalen stängs kl. 21:30

Se bifogat dokument över dagordningen.