Stämmohandlingar

13 maj 2024 Bifogat nedan finns stämmohandlingarna för årsstämman. Det ena dokumentet innehåller föreningens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2023 samt motioner som ska röstas om på årsstämman och styrelsens svar. Det andra dokumentet innehåller de senaste ändringarna i HSB:s normalstadgar och en reviderad version av BRF Pålsundets stadgar.