Flyktingar i våra gästlägenheter?

04 september 2022 I maj tog stämman beslut om att föreningens gästlägenheter skulle kunna erbjudas till flyktingar från Ukraina. En grupp frivilliga har undersökt möjligheterna och förutsättningarna för att genomföra detta, och baserat på deras undersökningar anser styrelsen att vi inte har mandat att gå vidare med frågan.

I maj tog stämman beslut om att föreningens gästlägenheter skulle kunna erbjudas till flyktingar från Ukraina. Därefter efterlystes frivilliga till att undersöka möjligheten att genomföra detta. I juli hade vi blivit några stycken som visat intresse för att ta frågan vidare och undersöka hur en sådan upplåtelse skulle kunna gå till.

Redan i juli hade förutsättningarna förändrats relativt det läge som var när frågan aktualiserades från början. Det akuta läget med behov av omedelbart boende finns inte längre, migrationsverket har tillgång till boenden i tillräcklig omfattning.

Skulle situationen ändras och akutboende behövas på nytt, tar vi upp frågan på nytt. I en sådan situation behöver vi kunna agera snabbare. Därför kommer vi dokumentera en kortfattad process/checklista för att erbjuda akutboende om och när det behövs. Viktigt är också, för att möjliggöra ett bra mottagande, att vi i ett sådant läge behöver utöka gruppen som engagerar sig.

Berit Andersson, Linnéa Sveide och Markus David

Styrelsens kommentar

Styrelsen tackar gruppen som arbetat med frågan och som också skrivit ovanstående information till Brf Pålsundets medlemmar.

Styrelsens tolkning av ovanstående är att vi inte har mandat att gå vidare med flyktingboende i gästlägenheterna och att frågan för tillfället inte kräver något mer förutom att vi förbereder oss på att kunna aktivera oss snabbare i framtiden, precis som gruppen säger. Styrelsen har bett gruppen att sätta ihop checklistan.