Höjd avgift från årsskiftet

22 november 2023 Styrelsen har på grund av kostnadsökningar beslutat att höja månadsavgifterna med 8% från och med januari 2024. Bakgrunden är att det högre ränteläget har pressat upp föreningens lånekostnader, ökade omkostnader till följd av inflationen samt för att täcka utgifter för kommande underhåll av våra gemensamma fastigheter.