Månadsavgifter och hyror höjs retroaktivt

11 juli 2022 Hösten 2021 beslutade styrelsen att månadsavgiften skulle höjas med 3% från första april 2022. Avgiften höjs för att möta en stigande inflation och för att föreningen även i fortsättningen ska kunna underhålla våra gemensamma fastigheter.

Avgiftshöjningen meddelades på föreningens hemsida 2022-03-26. Föreningens ekonomiförvaltning missade dock att genomföra den beslutade höjningen. Därför genomförs höjningen retroaktivt vilket är synligt på månadsavierna från och med juli 2022. Den retroaktiva höjningen av månadsavgiften from april tas ut fördelad på tre månader. På juli-avin tas höjningen för april ut, på augusti-avin höjningen för maj och på september-avin höjningen för juni. Den retroaktiva hyran kallas på avierna för ”Retroaktiv årsavgift engångsbelopp”.

Hyran för extra förråd och kajakplats höjs retroaktivt med 3% från första maj 2022 vilket är synligt på månadsavierna från och med juli 2022. Den retroaktiva hyran för extra förråd tas ut som två engångsbelopp för månaderna maj och juni medan hyran för kajakplats tas ut som ett engångsbelopp för månaderna maj tom december. På avierna kallas den retroaktiva hyran både för förråd och kajakplats för ”Retroaktiv förråd engångsbelopp”