Ny firma för trädgårdsskötsel

07 juni 2022 Brf Pålsundet har under många år haft förmånen att få förvalta all mark runt våra hus, både den mark som vi själva äger och marken som Stockholm stad äger. Vid årsskiftet 2021-22 tog Stockholm stad tillbaka skötseln av sin mark, en åtgärd som bottnar i Lagen om offentlig upphandling.

Styrelsen agerade för att få behålla skötseln, både genom kontakt med tjänstemän och folkvalda inom Stockholm stad. Tyvärr fick vi inte behålla det sk ”brukaravtal” som vi haft. Detsamma gäller för övriga Brf på Reimersholme som haft liknande avtal.

I samband med förändringen minskade markytan som föreningens firma skulle sköta, och ett nytt avtal skulle skrivas. Brf Pålsundet erbjöd då ett antal företag att lämna anbud på skötseln, däribland Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB (KJTAB) som skött våra ytor under många år. KJTAB valde att inte lägga något anbud och vi hade därför inte möjligheten att fortsätta med dem. 

Den nya firman, Tylömarks Trädgård AB, är i sin inkörningsperiod och styrelsen kommer att ha ett antal uppföljningsmöten med dem under sommaren för att se att avtalet följs. Om det inte fungerar kommer vi behöva se över val av firma till nästa år.

Mycket av marken runt våra hus tillhör inte Brf Pålsundet utan Stockholm stad. Se bild nedan.