Ommålning utvändigt av samtliga fönster

25 januari 2023 Föreningen har gjort en upphandling om ommålning av fönster och den entreprenör som föreningen valt är Fog & Fönster AB. Entreprenaden för ommålning startade i mitten på augusti 2022 i Anders Reimers väg 17 och därefter nr 15. Resterande hus i föreningen ska målas 2023 med start i mitten av februari i Anders Reimers väg 13.

Ommålningen av fönstrens utsida sker inifrån lägenheterna. Tillträde till varje lägenhet kommer därför behövas några gånger under ca 1-2 veckor enligt bifogad tidsplan.

För detaljerad information om projektet, läs först dokumentet Styrelsens info om fönsterommålning som du hittar i dokumentlistan nedan. I dokumentlistan finns även följande dokument:

  • Fog & Fönsters beskrivning av arbetsgången finns i Turordning fönsterarbete.
  • De boende kan göra tilläggsbeställningar. Vad som kan beställas, pris och hur beställning görs beskrivs i Information om boendebeställning.
  • När arbetet i ett trapphus börjar aviseras det. Se exempel i Trapphusavisering ARv 13.
  • När arbetet i en lägenhet ska börja aviseras det i brevlådan. Se mall för den aviseringen i Tillträde fönsterrenovering.