Presentation från ekonomigenomgången vid stämman

16 juni 2023

Under stämman 2023-05-25 höll föreningens ekonom, Anna Rosqvist från HSB, en genomgång om hur man ska tolka årsredovisningen. De bilder som hon visade finns nu tillgängliga under Dokument.