Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Checklista

Bra att tänka på innan stadgerevisionen

1. Kontakta HSB Stockholm.

2. Beställ stadgeförslag av HSB Stockholm.

3. Läs på de nya normalstadgarna.
När styrelsen i bostadsrättsföreningen funderar på att byta stadgar är det givetvis viktigt att börja med att noggrant läsa igenom de nya stadgarna.

4. Rutin vid ändring av stadgar.
Vid ändring av bostadsrättsföreningens stadgar så krävs beslut på två på varandra följande stämmor och med en majoritet av minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman. Om föreningen ska ändra grunden för hur årsavgiften beräknas, ex. från insats till andelstal, krävs tre fjärdedels majoritet vid andra stämman.

5. Hur ser bostadsrättsföreningens stadgar ut i dag?
Vid en stadgeändring krävs alltid godkännande av HSB. Fundera noga över hur föreningens stadgar ser ut i dagsläget och vilka eventuella anpassningar som föreningen har i sina stadgar.

Det kan finnas goda skäl till att anpassa normalstadgarna utifrån fördelningen av underhållsansvaret, § 31 och § 32, till den egna bostadsrättsföreningens förutsättningar. För att behålla en hög kvalitet och igenkänningsgrad mellan HSBs olika stadgar rekommenderar vi att föreningarna är försiktiga med anpassningar.

6. Insats eller andelstal som grund för beräkning av årsavgiften?
Om föreningen i dag har äldre HSB-normalstadgar utan någon anpassning så innebär det bland annat att man har insats som beräkningsgrund för årsavgiften. I HSB normalstadgar av 2023 utgår man i stället från andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften. Om föreningen vill ha kvar insats som fördelningsgrund för årsavgiften så ska föreningen ta den färdiga anpassningen som finns för insats som beräkningsgrund för årsavgiften.

Om föreningen i stället vill gå över till att ha HSB normalstadgar av 2023 i dess originalutförande med andelstal som beräkningsgrund måste nya andelstal antas på stämma. Dessutom krävs i detta fall på den andra stämman en majoritet om 3⁄4 av de röstande (eftersom grunderna för beräkning av årsavgiften då ändras från insats till andelstal).

Efter de nya stadgarna antagits

1. Beställ orginalhandling stadgar av HSB Stockholm. Följ instruktioner som HSB skickar ut för registrering via Bolagsverkets digitala tjänst Verksamt.se
Ovan rutin är ny och gäller från 2024-07-01.

2. Stadgarna är gällande efter att de registrerats av Bolagsverket.

3. Se till så att alla medlemmar har de nya stadgarna.
Vanligen bifogas ett exemplar av de nya stadgarna i kallelsen till stämman. Men det kan vara värt att påminna medlemmarna i föreningen om att det är de nya stadgarna som gäller när de väl har registrerats hos Bolagsverket.

Om föreningen har en hemsida så är det bra om de nya stadgarna läggs ut där. Tänk också på att om varje bostadsrättslägenhet har en föreningspärm så ska ni dela ut nya stadgar som kan sättas in i pärmen.

4. Ta för vana att börja leta efter svar i stadgarna.
När frågor kommer upp inom styrelsen, ta för vana att börja leta efter svaret i stadgarna. Om en medlem har frågor så hänvisa till vad stadgarna säger. 2023-års stadgar för bostadsrättsföreningar är lätta att hitta i med hjälp av innehållsförteckningen.