Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Mitt HSB

I Mitt HSB kan styrelsen sköta mycket av sitt arbete digitalt. Utseendet och tjänsterna anpassas efter vilken roll och vilken brf man tillhör och även efter vilka avtal föreningen har. Här kan styrelsen samarbeta med gemensamma dokument och även interagera med styrelser i andra föreningar.

Få koll på ekonomin

Mitt HSB ger er en bra överblick över er ekonomi. Ni kan bland annat se likviditeten visualiserad som en tydlig graf, se föreningens kassaflöde över tid, attestera fakturor och ta fram olika ekonomiska rapporter.

Förenklat styrelsearbete

Planera styrelsemöten och samla mötesprotokoll på ett enkelt och smidigt sätt i Mitt HSB. Digitalt Styrelsestöd är tjänsten som håller styrelsens hand och guidar er genom hela styrelseåret. Den hjälper er både före, under och efter styrelsemöten med färdiga mallar och förslag på dagordning. Ni kan skicka kallelser, klicka er genom det digitala protokollet, och när mötet är slut kan allt snabbt e-signeras. Det finns också en smidig översikt över alla beslutade åtgärder och status på dem. 

Om styrelsen är intresserad av utbildningar och tips kring arbetet, erbjuder vi en bred palett av kostnadsfria kurser.

Hantera köer, överlåtelser och extra debitering

Om ni har en kö för era medlemmar, till exempelvis parkeringsplatser, kan den administreras här; ni kan se vilka överlåtelser som görs och har gjorts  tidigare och ni kan enkelt debitera medlemmar extra för lokalhyra eller liknande.

Följ ärenden

Ni kan se vilka ärenden som era medlemmar har hos HSB och följa vilka åtgärder som planeras. Exempelvis olika åtgärder i fastigheten.

Hantera dokument

Här kan ni samla era dokument och göra dem tillgängliga för samtliga i styrelsen. Det går även att välja ut dokument som ska kunna läsas av medlemmarna. 

Kommunicera med boende

Ni kan skicka meddelanden från styrelsen eller skapa grannforum där boende kan diskutera frågor i en trygg och säker miljö.

Diskutera med andra

Det finns möjlighet att diskutera med andra styrelser och dela med sig av erfarenheter av stambyten och föreningsstämmor; ge och få tips om styrelsearbete och lära känna och samarbeta med andra föreningar.

Löpande nyheter i tjänsten

Det finns mycket mer att göra och upptäcka i Mitt HSB ­­– framför allt tillkommer det hela tiden nya tjänster som underlättar ert styrelsearbete.

Logga in i Mitt HSB