Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Mitt HSB

I Mitt HSB kan styrelsen sköta mycket av sitt arbete digitalt. Utseendet och tjänsterna anpassas efter vilken roll och vilken brf man tillhör och även efter vilka avtal föreningen har. Här kan styrelsen samarbeta med gemensamma dokument och även interagera med styrelser i andra föreningar.

Få koll på ekonomin

Mitt HSB ger er en bra överblick över er ekonomi. Ni kan bland annat se likviditeten visualiserad som en tydlig graf, se föreningens kassaflöde över tid, attestera fakturor och ta fram olika ekonomiska rapporter.

Hantera köer, överlåtelser och extra debitering

Om ni har en kö för era medlemmar, till exempelvis parkeringsplatser, kan den administreras här; ni kan se vilka överlåtelser som görs och har gjorts  tidigare och ni kan enkelt debitera medlemmar extra för lokalhyra eller liknande.

Följ ärenden

Ni kan se vilka ärenden som era medlemmar har hos HSB och följa vilka åtgärder som planeras. Exempelvis olika åtgärder i fastigheten.

Hantera dokument

Här kan ni samla era dokument och göra dem tillgängliga för samtliga i styrelsen. Det går även att välja ut dokument som ska kunna läsas av medlemmarna. 

Diskutera med andra

Det finns möjlighet att diskutera med andra styrelser och dela med sig av erfarenheter av stambyten och föreningsstämmor; ge och få tips om styrelsearbete och lära känna och samarbeta med andra föreningar.

Och mycket, mycket mer

Det finns mycket mer att göra och upptäcka i Mitt HSB - och framför allt tillkommer det hela tiden nya tjänster som underlättar ert styrelsearbete.