Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi kan hjälpa er på stämman

Låt en oberoende representant från HSB Stockholm medverka som ordförande eller sekreterare på er föreningsstämma. Det är en uppskattad tjänst som underlättar för er i styrelsen.

Under stämman presenterar styrelsen föregående års verksamhet, den nya styrelsen väljs fram och viktiga beslut tas tillsammans. Föreningsstämman ska genomföras senast sex månader efter räkenskapsårets slut och de flesta föreningsstämmor brukar äga rum i april och maj.

Men att leda föreningsstämman kan vara lite krångligt och ofta är det bra att utse en stämmoordförande som är fristående från styrelsen. Likaså kan det ibland vara praktiskt att även anlita en extern sekreterare. Styrelsen är då fri att under själva mötet kunna svara på frågor från mötesdeltagare och behöver inte heller sköta själva beslutsfattandet på stämman.

På HSB har vi lång erfarenhet av att hjälpa föreningar och kommer gärna ut till er. Anmäl intresse i god tid genom vårt formulär!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på medlemsavdelningen på hsbledamoten@hsb.se. Gör annars en intresseanmälan i formuläret längst ned på sidan.

Stämmoordförande

I tjänsten ingår att ordföranden

 • läser in sig på stämmohandlingarna
 • leder stämman
 • justerar protokollet

Stämmosekreterare

I tjänsten ingår att sekreteraren

 • för mötesprotokoll
 • har en dialog med mötesordförande och justerare innan protokoll fördigställs

Priser för stämmoordförande och stämmosekreterare

Brf som är medlem i HSB Stockholm

 • 6 000 kr exkl. moms, måndag - fredag
 • 11 000 kr exkl. moms, lördag - söndag
 • Stadgestämma med genomgång - kontakta oss för offert

Brf som inte är medlem i HSB Stockholm

 • 7 500 kr exkl. moms, måndag - fredag
 • 14 000 kr exkl. moms, lördag - söndag
 • Stadgestämma med genomgång - kontakta oss för offert

Intresseanmälan för stämmoordförande och/eller stämmosekreterare

Önskar ni en stämmoordförande och/eller stämmosekreterare?
Kommer styrelsen att lämna propositioner till stämman?
Förväntas motioner läggas till stämman?
De personuppgifter som du lämnat till HSB Stockholm behandlas i den utsträckning som behövs för att HSB Stockholm ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Det kan exempelvis gälla information till Skatteverket. Uppgifterna används vid uppdrag även till att registrera dig som medlem i HSB Stockholm. Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.