Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Unna er tryggheten som brf-medlem i HSB

Brf-medlemskapet i HSB är unikt. Det är uppbyggt kring den stora erfarenhet som finns inom HSB att hantera det dagliga arbetet i en bostadsrättsförening. Det omfattande utbudet av förmåner och tjänster ger den trygghet som krävs för att de förtroendevalda ska kunna hantera styrelseuppdraget väl. I slutänden handlar det naturligtvis om fastigheten och bostädernas framtida värde. Unna er tryggheten att vara medlemmar hos oss.

Vad krävs för att bli medlem?

Medlemskapet i HSB innebär en rad fördelar som syftar till att befästa bostadsrätten som ett trivsamt, tryggt och ekonomiskt förnuftigt sätt att bo. Vissa saker anser vi i HSB vara så viktiga att de måste vara med i bostadsrättsföreningens stadgar för att föreningen ska få vara medlem i HSB. Det gäller till exempel följande:

  • HSB ska utse en ledamot till bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Bostadsrättsföreningen ska ha en underhållsplan och avsätta medel enligt underhållsplanen.
  • HSB ska utse en av bostadsrättsföreningens revisorer.
  • HSB ska konsulteras vid stadgeändringar.
  • Det ska framgå av bostadsrättsföreningens namn att den är medlem i HSB

Vill ni prova på medlemskapet utan att behöva byta stadgar? Vi erbjuder även ett provmedlemskap för bostadsrättsföreningar!

Vad kostar medlemskapet?

Kostnaden för HSB-medlemskap är 9 000 kr och 110 kr per bostadsrätt. Maxavgift för medlemskap i HSB är 75 000 kronor.

 

Måste stadgarna ändras?

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar. Efter snart 100 år i branschen kan vi garantera hög kvalitet på våra tjänster, kunskap och service. De bostadsrättsföreningar som blir medlemmar hos oss använder sig därför av HSBs normalstadgar.

Provmedlemskap i HSB Stockholm för brf

Vi vågar låta er sätta oss på prov!

HSB Stockholms provmedlemskap är ett tidsbegränsat avtal, men med alla förmåner som en riktig medlemsförening har. Ni får möjlighet att via en kontaktperson få en inblick i vårt unika och uppskattade koncept, HSB ledamoten. Dessutom kan ni ta del av alla rabatter och erbjudanden som ett medlemskap ger. Att prova på medlemskapet innebär inte att ni måste bli fullvärdig medlem.
 

Är er förening intresserad av provmedlemskap? Fyll i formuläret!

Ladda ner information om medlemskapet