Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kan du vara med och påverka

Vår bostadskooperation är unik. Det visar sig i samma stund som du blir medlem. För som medlem och boende i HSB är du med och påverkar din bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och din regionala HSB-förening är med och påverkar HSB Riksförbund.

Vi har över 4000 bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB uppdelade i 25 regionala HSB-föreningar som ingår i det gemensamma riksförbundet. Din bostadsrättsförening och regionala HSB-förening är egna juridiska enheter och helt självbestämmande men samverkar via riksförbundet.

Riksförbundet för hela kooperationens talan i övergripande frågor som rör oss alla. Riksförbundet använder vi för att stärka vårt inflytande och driva stora frågor. Vi gör det tillsammans, för att verkligen få saker att hända.

Påverka och gör skillnad

Påverka lokalt och nationellt: HSB är en organisation av och för medlemmar. Allt som vi gör i HSBs namn ska på något sätt vara till nytta för medlemmarna. Med din och alla andra medlemmars röster i ryggen blir vi också en starkare samhällsaktör. Vi får en större tyngd och trovärdighet i boendefrågor och kan ställa tuffare krav på beslutsfattare.

Inom HSB Stockholm finns det flera olika sätt som du kan engagera dig. Som brf påverkar ni genom distriktsverksamheten där vi fångar upp gemensamma frågor som medlemmarna brinner för idag, vare sig det handlar om hållbarhet, tomträtter eller stambyte. Ungefär som när HSB startade på 1920-talet. Det finns även möjlighet att skriva motioner till HSB Stockholms stämma för att på det sättet vara med och påverka.

Distrikten är även ett viktigt forum för att utöva medlemsinflytandet då de väljer fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma, som är högsta beslutande organ.

Distrikten - lokalt engagemang

Påverka nära dig! Distrikten arbetar för medlemmarnas intressen i boendefrågor.

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm tillhör ett HSB-distrikt. Distrikten är uppdelade efter geografiskt läge och arbetar för medlemmarnas intressen i boendefrågor samt anordnar lokala träffar - en utmärkt mötesplats för erfarenhetsutbyten! Distrikten utser även bostadsrättsföreningarnas representanter (fullmäktige) till HSB Stockholms föreningsstämma, som är högsta beslutande organ.

Vill du engagera dig i ditt distrikt? Varje bostadsrättsförening utser ett eller flera distriktsombud på sin föreningsstämma. Som distriktsombud för din bostadsrättsförening blir du kallad till distriktsstämman som hålls i november varje år. På distriktsstämman har du möjlighet att kandidera till distriktsstyrelsen. 

Läs mer om distrikten här!

Råd – var med och utveckla HSB

Som medlem i ett råd är du med och utvecklar HSB Stockholm inom aktuella frågor.

Ett råd är en sammansättning av personer som är medlemmar i HSB. Syftet med ett råd är att genom medlemsinflytande utveckla HSB Stockholm i rätt riktning för att fortsätta leverera medlemsnytta. Varje råd består av omkring fem medlemmar och leds av en tjänsteman inom HSB Stockholm. När ett nytt råd ska tillsättas annonseras det ut i våra nyhetsbrev och digitala kanaler för intresserade att söka. Råden är tidsbegränsade och arbetar med utvalda aktuella frågor.

Just nu finns det ett aktivt råd:

Digitaliseringsrådet
Rådet ska med sin kompetens och kunskap, engagemang och erfarenhet bidra till HSB Stockholms digitala utveckling, med målet att stärka erbjudande och konkurrenskraft. Medlemmarna ska aktivt bidra med tankar, idéer och förbättringsförslag kring såväl befintliga tjänster som nya utvecklingsförslag. Rådet får ta del av rapportering och senaste nytt kring utvecklingsarbete som pågår eller är på gång.

Vill du delta i ett Råd? Se till att du får våra nyhetsbrev genom att registrera din mailadress i Mitt HSB.