Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kontakta oss

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Orgnr: 556223-3345

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Box 628
551 18 JÖNKÖPING

Besöksadress huvudkontor: Österängsvägen 3, Jönköping

Tel. 077-110 10 30

Ledningsgrupp

Jönköping

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Box 628
551 18 JÖNKÖPING

Besöksadress: Österängsvägen 3


Teknisk förvaltning

Daniel Johansson, enhetschef 

daniel.e.johansson@hsb.se 010-442 36 72

Magnus Gustavsson, arbetsledare 

magnus.gustavsson@hsb.se 010- 442 37 33

Jörgen Gustafsson, arbetsledare 

jorgen.gustafsson@hsb.se 010-442 36 85

Fredrik Olsson, inköp

fredrik.f.olsson@hsb.se 010-442 37 10

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Eva Petersson, ekonom

eva.petersson@hsb.se 010-442 37 58

Katarina Bokinge, ekonom

katarina.bokinge@hsb.se 010-442 37 57

Helena Carlsson, ekonom

helena.carlsson@hsb.se 010-442 37 73

Johan Lindkvist, ekonom

johan.lindkvist@hsb.se 010-442 37 63

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Peder Lindström, energikonsult

peder.lindstrom@hsb.se 010-442 36 64

Byggkonsulter

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Håkan Engström

hakan.engstrom@hsb.se, 010-442 36 87

Städservice

Kari Svedevall, affärsområdeschef

kari.svedevall@hsb.se, 010-442 36 60

Marijana Zec Karlsson, arbetsledare 

marijana.zec.karlsson@hsb.se, 010-442 36 61

Karin Koch, arbetsledare 

karin.koch@hsb.se, 010-442 36 62

Bygg & Installation, El och VVS

Dennis McCrady, affärsområdeschef

dennis.mccrady@hsb.se 010-442 37 16

Anders Johansson, arbetsledare Bygg

anders.johansson@hsb.se 010-442 37 15

Johannes Fred, arbetsledare El och VVS

johannes.fred@hsb.se 010-442 37 13

Värnamo

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Växjövägen 26
331 42 VÄRNAMO

Teknisk förvaltning

Stefan Folke, enhetschef

stefan.folke@hsb.se 010-442 37 61

Anders Friberg, arbetsledare

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Sara Andersson, ekonomiassistent

sara.h.andersson@hsb.se 010-442 37 93
 

Anna Johansson, ekonom

anna.s.johansson@hsb.se 010-4423766
 

Julia Lauridsen, ekonom

julia.lauridsen@hsb.se 010-4423735

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Peder Lindström, energikonsult

peder.lindstrom@hsb.se 010-442 36 64

Byggkonsulter

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

 

Gislaved

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Regeringsgatan 4
332 30 GISLAVED

Teknisk förvaltning

Stefan Folke, enhetschef

stefan.folke@hsb.se 010-442 37 61

Anders Friberg, arbetsledare

anders.friberg@hsb.se 010-442 37 56

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Caroline Johansson, ekonom

caroline.johansson@hsb.se 010-442 37 55

Julia Lauridsen, ekonom

julia.lauridsen@hsb.se 010-442 37 53

Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se 010-442 36 79

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdeschef

mikael.kilen@hsb.se 010-442 36 76

 

 

Nässjö

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Storgatan 49 A
571 32 NÄSSJÖ

Teknisk förvaltning

Vakant, affärsområdeschef 

Stefan Folke, enhetschef

stefan.folke@hsb.se 010-442 37 61

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Åsa Stockman, ekonom

asa.stockman@hsb.se 010-442 37 44

Madelene Mattsson, ekonomiassistent

madelene.mattsson@hsb.se 010-442 37 42
 
Klara Johansson, ekonom
 
klara.johansson@hsb.se 010-442 37 83

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Fredrik Swärdh, Energikonsult/

fredrik.swardh@hsb.se, 010-442 36 75

Peder Lindström, energikonsult

peder.lindstrom@hsb.se 010-442 36 64

Byggkonsulter

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

 

Eksjö

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Storgatan 49 A
571 32 NÄSSJÖ

Teknisk förvaltning

Vakant, affärsområdeschef 

Stefan Folke, enhetschef

stefan.folke@hsb.se 010-442 37 61

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Åsa Stockman, ekonom

asa.stockman@hsb.se, tel 010-442 37 44

Madelene Mattsson, ekonomiassistent

madelen.mattsson@hsb.se tel 010-442 37 42

Byggledning

Conny Fredriksson, affärsområdeschef 

conny.fredriksson@hsb.se tel 010-44 36 79

Energitjänster

Mikael Kilén, enhetschef

mikael.kilen@hsb.se tel 010-442 36 76

Fredrik Swärdh, energikonsult

fredrik.swardh@hsb.se tel 010-442 36 75

Peder Lindström, Energikonsult

peder.lindstrom@hsb.se tel 010-442 36 64

Tranås

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Östra Bergsgatan 3B
573 36 TRANÅS

Teknisk förvaltning

Stefan Folke, enhetschef

stefan.folke@hsb.se 010-442 37 61

Administrativ förvaltning

Cecilia Petraeus, affärsområdeschef

cecilia.petraeus@hsb.se 010-442 37 74

Håkan Wall, ekonom

Hakan.wall@hsb.se 010-442 37 62

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Peder Lindström, energikonsult

peder.lindstrom@hsb.se 010-442 36 64

Fredrik Swärdh, Energikonsult/

fredrik.swardh@hsb.se, 010-442 36 75

Byggkonsulter

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

 

Borås

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB 
Box 55050
501 14 BORÅS

Besöksadress: Södra Korsgatan 11

Teknisk-/administrativ förvaltning

Jan Högberg, affärsområdeschef
jan.hogberg@hsb.se 010-442 37 59

Nina Trygg, enhetschef
nina.trygg@hsb.se 010-442 37 38

Ken Zaar, arbetsledare
ken.zaar@hsb.se 010-442 37 40

Siw Gustavsson, ekonom
siw.gustavsson@hsb.se 010-442 37 37

Anneli Gabrielsson, ekonom
anneli.gabrielsson@hsb.se 010-442 37 34

Jenny Gillberg, administratör
jenny.gillberg@hsb.se 010-442 36 98

Maria Roos, servicehandläggare
maria.roos@hsb.se 010-442 26 94

Valentina Hasani, ekonom
valentina.hasani@hsb.se 010 - 442 37 48

Sandra Robinsson, ekonom
sandra.robinsson@hsb.se 010-442 37 34

Tobias Celén, vice värd
tobias.celen@hsb.se 010- 442 37 41

René Oliva, vice värd
rene.oliva@hsb.se 010-442 37 36

Jari Salmi, vice värd
jari.salmi@hsb.se 010-442 37 70

Servicecenter

Margareta Josefsson, serviceledare
margareta.josefsson@hsb.se 010-442 36 96

Elin Lassila, servicehandläggare
elin.lassila@hsb.se 010-442 36 93

Chirin Mouschopani, servicehandläggare
chirin.mouschopani@hsb.se 010-442 36 99

Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef
conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Fredrik Ryndal
fredrik.ryndal@hsb.se 010-442 36 83

Baltzar Balder
baltzar.balder@hsb.se 010-442 36 71

Haris Mujcinagic
haris.mujcinagic@hsb.se 010-442 37 76

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef
mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Dan Axelsson, energikonsult
dan.axelsson@hsb.se 010-442 36 78

Peter Evertsson, elinstallatör för regelefterlevnad/drifttekniker
peter.evertsson@hsb.se 010-442 36 69

Bygg/Installation

Dennis McCrady, affärsområdeschef
dennis.mccrady@hsb.se 010-442 37 16

Niclas Blomdahl, arbetsledare
niclas.blomdahl@hsb.se 010-442 37 17

Städservice

Kari Svedevall, affärsområdeschef
kari.svedevall@hsb.se, 010-442 36 60

Tove Uddén, arbetsledare
tove.udden@hsb.se 010-442 36 63

 

 

Kinna

HSB FstighetsFörvaltning Göta AB
Fredensborgsgatan 1
511 54 KINNA

Teknisk-/administrativ förvaltning

Jan Högberg, affärsområdeschef
jan.hogberg@hsb.se 010-442 37 59

Nina Trygg, enhetschef
nina.trygg@hsb.se 010-442 37 38

Ken Zaar, arbetsledare
ken.zaar@hsb.se 010-442 37 40

Anneli Gabrielsson, ekonom
anneli.gabrielsson@hsb.se 010-442 37 34
 
Valentina Hasani, ekonom
valentina.hasani@hsb.se 010 - 442 37 48

 
Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef
conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Fredrik Ryndal
fredrik.ryndal@hsb.se 010-442 36 83

Haris Mujcinagic
haris.mujcinagic@hsb.se 010-442 37 76
 

Energitjänster

Mikael Kilén, affärsområdesschef
mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Dan Axelsson 
dan.axelsson@hsb.se 010-442 36 78

Bygg/Installation

Dennis McCrady, affärsområdeschef
dennis.mccrady@hsb.se 010-442 37 16

Niclas Blomdahl, arbetsledare
niclas.blomdahl@hsb.se 010-442 37 17

 

Halmstad

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Linjegatan 3 A
302 50 HALMSTAD

Teknisk förvaltning

Marie Ohlsson, affärsområdeschef

marie.ohlsson@hsb.se 010-442 37 64

Ulf Emanuelsson, samordnare

ulf.emanuelsson@hsb.se tel 077-110 10 30

Roger Wagnemark, enhetschef

roger.wagnemark@hsb.se 010-442 37 78

Administrativ förvaltning

Anna Ottosson, ekonom

anna.ottosson@hsb.se tel 010-442 37 46

Malin Bengtsson, ekonom

malin.bengtsson@hsb.se 010-442 37 52

Carl Carlin Skerfe, ekonom

carl.skerfe@hsb.se 010-442 37 47

Ulrika Larsson, ekonom

ulrika.g.larsson@hsb.se tel 010-442 37 81

Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Mathias Strid

mathias.strid@hsb.se 010-442 36 73

Energikonsult

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Robert Määttä, energikonsult

Robert.Maatta@hsb.se 

Falkenberg

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Köpmansgatan 3
311 30 FALKENBERG

Teknisk förvaltning

Marie Ohlsson, affärsområdeschef

marie.ohlsson@hsb.se tel 010-442 37 64

Jonas Svensson, samordnare

jonas.svensson@hsb.se tel 010-442 37 51

Roger Wagnemark, enhetschef

roger.wagnemark@hsb.se 010-442 37 78

Administrativ förvaltning

Anna Ottosson, ekonom

anna.ottosson@hsb.se tel 010-442 37 46

Malin Bengtsson, ekonom

malin.bengtsson@hsb.se tel 010-442 37 52 

Ulrika Larsson, ekonom

ulrika.g.larsson@hsb.se tel 010-442 37 81

Energikonsult

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Robert Määttä, energikonsult

Robert.Maatta@hsb.se 

Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Mathias Strid

mathias.strid@hsb.se 010-442 36 73

 

Varberg

HSB FastighetsFörvaltning Göta AB
Susvindsvägen 8
432 32 VARBERG

Teknisk förvaltning

Marie Ohlsson, affärsområdeschef

marie.ohlsson@hsb.se 010-442 37 64

Roger Wagnemark, enhetschef

roger.wagnemark@hsb.se 010-442 37 78

Michael Olsson, arbetsledare

michael.olsson@hsb.se 010-442 36 66

Administrativ förvaltning

Anna Ottosson, ekonom

anna.ottosson@hsb.se 010-442 37 46

Byggkonsult

Conny Fredriksson, affärsområdeschef

conny.fredriksson@hsb.se, 010-442 36 79

Mathias Strid

mathias.strid@hsb.se 010-442 36 73

Energikonsult

Mikael Kilén, affärsområdesschef

mikael.kilen@hsb.se, 010-442 36 76

Robert Määttä, energikonsult

Robert.Maatta@hsb.se