Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd annars riskerar du att i yttersta fall att bli vräkt

Andrahandsuthyrning är reglerad i lag om uthyrning av egen bostad och kräver också styrelsens skriftliga tillstånd enligt § 40 i föreningens stagar.

Det kommer enligt stadgarna tas ut 10 % på ett basprisbelopp för andrahandsuthyrningar på årsbasis.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall skriftligen göras till styrelsen på fastställd blankett.

Blanketten kan du fylla i elektroniskt och skriva ut via pdf-filen nedan. I annat fall kan du besöka styrelseexpeditionen för att få en blankett.

Till din ansökan ska du bifoga undertecknat hyresavtal med hyresgästen. Du som ska studera eller arbeta på annan ort måste dessutom bifoga intyg, t ex anställningsavtal eller antagningsbesked.

Du skall ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut i andra hand, t ex arbete eller studier på annan ort eller annat skäl som bedöms från fall till fall.

I allmänhet beviljas tillstånd för ett år i taget därefter måste du komma in med ny ansökan.

När du hyr ut blir du hyresvärd vilket innebär att ett kontrakt bör upprättas mellan dig och den du hyr ut till. Du som hyr ut är således ansvarig för att andrahandshyresgästen följer de lagar och regler som styr. Om du hyr ut längre tid än 2 år, bör du också avtala bort det s.k. besittningsskyddet.

Vad gör jag om styrelsen avslår min ansökan?
Du kan överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.
Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Hyr du ut din lägenhet utan styrelsens medgivande får du först en anmaning att "vidtaga rättelse". Det innebär antingen att du själv flyttar tillbaka till lägenheten och/eller att andrahandshyresgästen flyttar ut.

Vad händer om jag inte "vidtager rättelse"?
Styrelsen lagsöker dig hos Tingsrätten. Du riskerar att förlora nyttjanderätten till bostadsrätten och att bli avhyst (vräkt).

  • Lag om uthyrning av egen bostad.
    Lag om uthyrning av egen bostad.