Ordnings- och trivselregler

För vår gemensamma trevnad - läs våra ordnings- och trivselregler

När man bor i flerbostadshus är det ibland lätt hänt att det uppstår störningar och "gnissel" mellan medlemmarna. Det kan bero på att någon boende av oförstånd eller av något annat skäl inte lever upp till de krav våra ordnings- och trivselregler ställer.

Det är därför viktigt att alla medlemmar läser igenom ordnings- och trivselreglerna som vi gemensamt utarbetat och antagit vid föreningsstämman. Se länk nedan.

Om alla gör sitt bästa för att efterleva dessa enkla regler, blir det lättare att bo tillsammans och vi bidrar alla till att göra stämningen god i vår förening.