På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Uteplatser

Här ges en beskrivning av vilka regler som gäller beträffande våra uteplatser

När Bäckebol en gång byggdes fanns inga uteplatser till marklägenheterna planerade. Marklägenheterna hade från början balkonger. Då bostadsrätterna till lägenheterna visade sig vara svårsålda beslöt man att i stället ta en del av föreningens mark i anspråk för att på denna mark anlägga uteplatser. Tanken var att bostadsrätterna till lägenheterna skulle bli mer lättsålda, vilket också blev fallet. Föreningen monterade ett 60 cm högt vitmålat staket runt uteplatserna. Borättsinnehavarna i marklägenheterna har sedan dess fått disponera sina uteplatser på föreningens mark med motprestationen att själva svara för att uteplatserna hålls i välskött skick samt att de på egen bekostnad målar om eller byter staketet runt uteplatsen.

Uteplatsen tillhör alltså INTE lägenheten utan medlemmen disponerar bara markytan.

Vilka regler gäller?
Om man vill byta staket ska man antingen byta till samma sorts vitmålade staket som ursprunglingen monterades eller byta till ett omålat i tryckimpregnerat trä. Staketet får maximalt vara 60 cm högt.

Om man i samma huslänga är överens med sina grannar om att byta till samma typ av staket, är det tillåtet att öka stakethöjden till ca 80 cm. De nya staketen skall vara av tryckimpregnerat virke och får endast behandlas med ofärgad träolja.

Staketet på uteplatsens båda kortsidor får vara ca 110 cm högt vid väggens början och skall efter ca 150 centimeters längd (ca 11 staketpinnslängder) börja "falla" i höjd så att sidstaketet blir 80 cm högt när det når fram till uteplatsens långsida.

Det är t.ex. inte tillåtet att bygga veranda med väggar eller spaljéer eller höga sidväggar som kan betecknas som plank. Anledningen till detta är att man genom att montera sådana konstruktioner skymmer sikten och möjligheten till solljus för sina grannar. Dessutom kan bygglov krävas för denna typ av konstruktioner.

Du får under inga omständigheter:

 • Gräva upp, gjuta eller fylla uteplatsen med någon typ av sten, inte heller grus eller makadam.
 • Anlägga trätrall på uteplatsen.
 • Lägga någon typ av plattor på markytan, sten, trä eller andra material.
 • Plantera buskar eller träd som växer upp och skymmer utsikten för din granne.

 
Är du osäker kontakta styrelsen i god tid innan du påbörjar någon typ av åtgärd på uteplatsen.

Vad kräver tillstånd från styrelsen?
Alla väsentliga förändringar av uteplatsens utseende kräver tillstånd från styrelsen. Till väsentliga förändringar hör t.ex. utökning av uteplatsens yta, anläggande av trätrall etc.

Det bör påpekas, att det under vissa uteplatser (t.ex. gäller detta samtliga 6 källarhus) finns avloppsledningar, som kan komma att skadas om trycket på marken blir för stort genom att man anlägger tunga konstruktioner på marken. Om föreningen måste åtgärda ett rörbrott och därigenom måste gräva upp marken på uteplatserna, återställer inte föreningen uteplatsen i det skick den var före uppgrävningen, vi fyller bara igen den uppgrävda ytan. Skulle det dessutom visa sig att en bostadsrättshavare genom att anlägga en tung konstruktion på markytan, förorsakat rörbrottet, kan bostadsrättshavaren bli ersättningsskyldig gentemot föreningen.

Väsentliga förändringar av uteplatsen utan styrelsens tillstånd och i strid med gällande lagstiftning och/eller rekommendationer från berörd myndighet leder till krav från styrelsen att återställa uteplatsen till det utseende den hade innan förändringarna genomfördes.

Vägran att efterkomma detta krav kan leda till att föreningen återtar uteplatsens markyta och sår gräs på ytan. Konsekvensen blir alltså att man inte längre disponerar någon uteplats. 

Följer vi föreningens regler bidrar vi till ett vackrare och mer enhetligt område beträffande uteplatserna

Det är sedan 1997 tillåtet att ta ut medel på inre fonden för att skaffa nytt staket. Gäller både material och ev. arbetskostnad.

 • Uteplats med blommande rhododendron
  Uteplats med blommande rhododendron