Paraboler

Styrelsen har tagit fram regler för montering av parabolantenner.

Styrelsen för HSB Brf Bäckebol har vid sitt sammanträde 2004-09-20 beslutat nedan redovisade regler och anvisningar för ev. montering av parabolantenn.

Bakgrund
Motivet till dessa regler är att bostadsrättsföreningen har underhållsansvaret för husets fasad och balkong med undantag för målning av balkongens insida.
Mot bakgrund av detta underhållsansvar är det viktigt att styrelsen har kännedom om de olika installationer och andra ingrepp som sker i husens fasader.

Det finns enligt styrelsens uppfattning en stor risk för att det skulle kunna bli skador på fasaden om inte styrelsen redovisar nedanstående regler samt tillser att dessa efterlevs.

Skador på fasaden är något som drabbar föreningens ekonomi och därmed också i sista hand nivån på våra månadsavgifter.

Det bör också uppmärksammas att det i första hand är bostadsrättsföreningen som ansvarar för om någon skulle skadas till följd av en nedfallande parabolantenn. I ett sådant fall har bostadsrättsföreningen en så kallad regressrätt mot den enskilde bostadsrättsinnehavaren, vilket i slutändan innebär att det blir den enskilde bostadsrättsinnehavaren som kommer att få betala ett eventuellt skadestånd.

Styrelsen förväntar sig att, alla medlemmar som har installerat parabolantenn eller som har för avsikt att sätta upp en sådan, följer dessa regler.

Anvisningar
Styrelsens förslag är att parabolantenn monteras i t.ex. en lastpall eller liknande som kan läggas på balkonggolvet. Det viktigaste är att parabolantennen är ordentligt fastsatt, så att man inte riskerar att den faller ner på marken och orsakar skada på person eller egendom.

Följande gäller:

  • Parabolantenn får inte placeras högre än balkongräcket.
  • Parabolantenn får inte monteras inom allmänna ytor som tex. loftgångar m.m. Ej heller på uteplatser eftersom uteplatsen inte tillhör lägenheten utan föreningen.
  • Parabolantenn får inte monteras med skruvar, bultar eller liknande i fasad eller balkong.
  • Parabolantenn får inte sättas fast med spännband eller liknande fästanordning i balkongen.
  • Kabeldragning får ej ske genom borrning i fasad, fönster eller dylikt.


Skulle något vara oklart ber vi er att ta kontakt med styrelsen.