Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Stadgar

Stadgar för HSB Brf Bäckebol

Efter förändringar i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt årsredovisningslagen så har föreningsstämman antagit nya stadgar (Normalstadgar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar, version 5) för vår bostadsrättsförening.

I de nya stadgarna från 2018 har förändringar gjorts i paragraferna:
12, 13, 14, 16, 17, 18, 25 samt 45.

Generella fakta om tidigare och mer genomgripande förändringar i stadgarna
Enligt de nya stadgarna har bostadsrättshavaren fått långtgående rättigheter att förändra i lägenheten. Styrelsens tillstånd krävs bara om det är fråga om ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas elektricitet eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Tillstånd krävs också vid förändring av uteplatsen eller staketet.

Ökat underhållsansvar
I och med att bostadsrättshavaren har fått större rättigheter att förändra i lägenheten har denne också fått ett ökat underhållsansvar. Det ansvar som ligger på bostadsrättshavaren och det som ligger på föreningen har listats på ett tydligare sätt i de nya stadgarna.
Bostadsrättshavaren  har också fått en anmälningsplikt  för fel och brister i lägenheten som föreningen svarar för. Vidare anger de nya stadgarna att bostadsrättshavaren har ansvar också för de åtgärder som en tidgare innehavare har utfört.