Stadgar

Stadgar för HSB Brf Bäckebol

Efter förändringar i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt årsredovisningslagen så har föreningsstämman antagit nya stadgar (Normalstadgar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar, version 5) för vår bostadsrättsförening.

I de nya stadgarna från 2018 har förändringar gjorts i paragraferna:
12, 13, 14, 16, 17, 18, 25 samt 45.

Generella fakta om tidigare och mer genomgripande förändringar i stadgarna
Enligt de nya stadgarna har bostadsrättshavaren fått långtgående rättigheter att förändra i lägenheten. Styrelsens tillstånd krävs bara om det är fråga om ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas elektricitet eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Tillstånd krävs också vid förändring av uteplatsen eller staketet.

Ökat underhållsansvar
I och med att bostadsrättshavaren har fått störrre rättigheter att förändra i lägenheten har denne också fått ett ökat underhållsansvar. Det ansvar som ligger på bostadsrättshavaren och det som ligger på föreningen har listats på ett tydligare sätt i de nya stadgarna.
Bostadsrättshavaren  har också fått en anmälningsplikt  för fel och brister i lägenheten som föreningen svarar för. Vidare anger de nya stadgarna att bostadsrättshavaren har ansvar också för de åtgärder som en tidgare innehavare har utfört.