Avlopp och rensning

Rensning av avloppet är den enskilde medlemmens ansvar

Det är medlemmen som ansvarar för att avloppen under diskbänk och i badrummet är rensade och har bra utflöden. Gör detta regelbundet för att undvika problem! I annat fall kan vattnet stiga så högt att det tränger ner mellan golvbrunnen och förhöjningsringen. Följden kan bli fuktskador i underliggande lägenhet.

Om du får stopp i avloppet måste du först själv försöka rensa avloppet. Om det inte hjälper ringer du felanmälan så kommer fastighetsskötaren och hjälper dig.

Lyckas inte fastighetsskötaren åtgärda problemet så beställer de högtrycksspolning.