Biltrafik i vårt område

Du får enbart köra in i området för att lasta och lossa

Du får köra in i området med bil om du har tungt att bära eller skall släppa av någon som inte kan gå. Det är alltså förbjudet att parkera inne i området längre perioder. Detta är även anslaget med vägmärke vid infarterna till området. Du får givetvis inte parkera eller köra på gräsmattorna.

Föreningen har avtal med Aimopark som regelbundet patrullerar vårt område. Du riskerar alltså böter om du parkerar inne i området. För att kontakta parkeringsvakten (Aimopark) och få hjälp med felparkerade fordon, ring 0771-96 90 00.