Allmänt om renovering

Här följer övergripande och viktig information om renovering av lägenheten

Ring HSB Felanmälan för vattenavstängning, tänk på att du som medlem har en skyldighet att sätta upp en lapp på porten minst 1 dag före igångsättning.

Enligt § 37 i föreningens stadgar (2018) framgår följande:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten
  • radiatorerna får ej röras


Dessutom krävs styrelsens tillstånd för:

  • Alla utvändiga förändringar kräver medgivande från styrelsen även om bygglov i sig inte krävs.
  • Alla förändringar som kräver bygglov kräver styrelsens tillstånd
  • Alla ombyggnationer av kök eller badrum.
  • Borrning i taken

OBS! Köksfläktar
I dagsläget måste fabrikat som säkerställer funktion med grundflöde användas, nog-stop. Detta kan komma att ändras efter vi fått rapport från OVK. Rådet är att inte byta fläkt förrän vi kan presentera vilket fläktsystemet vi har i framtiden. Detta kommer att göras under 2022.


Renovering får endast ske följande tider:
Vardagar: 09 - 21

Lördagar och dag före helgdag: 10 - 17
Söndagar och helgdagar: Inte tillåtet

Överträdelse mot dessa bestämmelser medför ansvar.

Tänk också på att arbeten avseende avlopp, värme, gas, vatten eller el skall vara fackmannamässigt utfört.


Läs mer om badrumsrenovering här.

Läs mer om asbest här.