Allmänt om renovering

Här följer övergripande och viktig information om renovering av lägenheten

Ring HSB Felanmälan för vattenavstängning, tänk på att du som medlem har en skyldighet att sätta upp en lapp på porten minst 1 dag före igångsättning.

Enligt § 37 i föreningens stadgar (2018) framgår följande:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten
  • radiatorerna får ej röras

Det enda du får göra enligt nya lagen utan att be om lov är att måla om och tapetsera din bostadsrätt.


Dessutom krävs styrelsens tillstånd för:

  • Alla utvändiga förändringar kräver medgivande från styrelsen även om bygglov i sig inte krävs.
  • Alla förändringar som kräver bygglov kräver styrelsens tillstånd
  • Alla ombyggnationer av kök eller badrum.
  • Borrning i taken

OBS! Köksfläktar
Rådet är att inte byta fläkt utan att först kolla med styrelsen. 


Renovering får endast ske följande tider:
Vardagar: 09 - 21

Lördagar och dag före helgdag: 10 - 17
Söndagar och helgdagar: Inte tillåtet

Överträdelse mot dessa bestämmelser medför ansvar.

Tänk också på att arbeten avseende avlopp, värme, gas, vatten eller el skall vara fackmannamässigt utfört.


Läs mer om badrumsrenovering här.

Läs mer om asbest här.