Aptus - Bokning tvättstuga/övernattningslägenhet via mobiltelefonen

Nu kan du som medlem även komma åt Aptusportalen via en särskild App.

Som klient används mobiltelefonen iPhone från Apple eller en Android telefon.

Hämta appen Aptus Home:
Appen Aptus Home för iPhone finns att hämta på App Store. Appen Aptus Home för Android finns att hämta på Google Play, sök på Aptus Home.

Mata in anslutningsuppgifter:
När appen körs igång första gången kommer sidan med inställningar upp. (Se bilden här intill.) Börja med att mata in adressuppgifter till den webbplats där Bokning installerats, I vårt fall är det https://brfbackebol.aptustotal.se/aptusportal
Mata sedan in ditt användarnamn och lösenord. Det är samma uppgifter du använder för inloggning till bokning via webben.

Om du saknar användarnamn och lösenord mejlar du ditt namn och adress samt lägenhetsnummer till styrelsen.