Återvinning och restavfall

I första hand skall du kompostera och återvinna så mycket som möjligt av ditt avfall

Det är viktigt att vi återvinner så mycket som möjligt av gamla förpackningar. Dels minskar det vår miljöpåverkan men det bidrar också till lägre kostnader för föreningen. Föreningen betalar varje år stora pengar för sophämtningen. Kostnaden för sophämtningen baserar sig på vikt så desto sämre du sorterar desto dyrare blir det för dig som boende eftersom styrelsen då måste höja månadsavgiften.

I första hand skall du återvinna och kompostera så mycket som möjligt av ditt avfall. Det som eventuellt blir över kan du lägga i avfallsbehållaren för restavfall i miljöhusen.

Läs mer om
Miljöhusen
Föreningens miljöstation
Tagene återvinningscentral