Balkonger

Det är inte tillåtet att fästa saker på utsidan av balkongräcket

Av säkerhetsskäl får du inte hänga någonting på utsidan av balkongräcket då det finns risk att detta faller ner och skadar andra. Paraboler är inte heller tillåtna att fästa i balkongräcket utan det krävs att du följer föreningens regler för detta. (Se rubriken Paraboler)

Mattor och annat skakas och piskas på piskställningarna, ej på balkongen. Mattor, täcken och liknande år inte hängas över balkongräcket heller. 

Självklart fimpar du inte ner i grannens trädgård eller kastar ut saker från balkongen. Tänk på grannsämjan!