Grilla

Föreningens regler för grillning på gårdens grillplatser och på den egna balkongen/uteplatsen.

Grillning på gårdens grillplatser

  • Grillplatserna är till för de boende
  • Grillboxen i botten på grillen skall användas vid grillning.
  • Grillning skall vara avslutad kl 22.00, dvs.grillen skall då vara släckt.
  • Rengör grillgallret efter dig med hjälp av borsten som finns vid grillplatsen.
  • Töm uttjänt grillkol i avsedd behållare och kasta sopor och annat skräp i papperskorgen.
  • Ha gärna med en vattenflaska ifall det skulle börja brinna
  • Sist men inte minst: Lämna grillplatsen såsom du själv skulle vilja ha den nästa gång du kommer dit!

Om det börjar brinna utanför grillen:
Larma Räddningstjänsten - Ring 112.

Grillning på den egna balkongen/uteplatsen.
Grillning på egen balkong/uteplats får endast ske med el-grill under förutsättning att detta inte stör dina grannar.

Gasol- och kolgrillning på balkonger/uteplatser är absolut förbjuden!