Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Uthyrningspolicy

Våra lediga hyreslägenheter publiceras på vår hemsida och alla är välkomna att lämna sitt intresse på en ledig lägenhet. Lägenheten fördelas i första hand till bosparande HSB-medlemmar, i andra hand till HSB-medlemmar, i tredje hand till HSB Malmös nuvarande hyresgäster och i fjärde hand till övriga intressenter. Den person som har flest bosparpoäng samt varit medlem längst har störst chans att få en hyreslägenhet. Finns det flera intressenter med samma antal poäng och medlemstid sker lottdragning mellan dem.

För att teckna ett bindande avtal för en hyreslägenhet skall följande villkor vara uppfyllda för den sökande:

 • Hyresgäst måste vid förmedlingstillfället ha fyllt 18 år.
 • Det får inte finnas några betalningsanmärkningar eller skulder registrerade hos Kronofogden. En kreditupplysning genomförs.
 • Samtliga hyresgäster skall ha en sammanlagd inkomst* (före skatt) som motsvarar minst två gånger månadshyran. Som alternativ kan hyresgäst:
  • Ha en borgensman som kan betala både hyresgästs hyra och sin egen boendekostnad under minst tre månader. Borgensman får inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder registrerade hos Kronofogden.
 • Hyresgäst skall folkbokföra sig på lägenheten.
 • Hyresgäst skall ha en giltig hemförsäkring för lägenheten.
 • Hyresgäst skall ha goda boendereferenser.
 • De som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planlösning. Antalet boende i lägenheten bör inte överskrida två personer per sovrum.
 • Vid ett med oss redan pågående hyresförhållande skall nuvarande avtal löpt minst 12 månader innan tilldelning kan ske av annan lägenhet inom vårt bestånd.

Undantag av fördelningen kan förekomma. Det gäller när vi behöver evakuera en befintlig hyresgäst vid exempelvis en renovering eller ordna ett tillfälligt boende till en köpare av våra nybyggda bostadsrätter.

 

* Godkända inkomster redovisas i dokument HSB:s policy för bostadshyresrätt ver. 2021-10-20 antagen av HSBs Riksförbund.

Godkända inkomster (brutto)

 • Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet
 • Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst
 • Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet)
 • Pension eller äldreförsörjningsstöd
 • Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning

Godkända bidrag

 • Studiemedel från CSN (lån och bidrag), underhållsstöd, barnbidrag och etableringsersättning

 

Fastställd: 2022-04-27
Reviderad: 2022-04-12