Du som loggar in med BankID på fil eller via dosa behöver först välja Mobilt BankID och därefter välja BankID innan du matar in ditt personnummer för att komma in. Vi jobbar på att rätta till detta och beklagar strulet som uppstått.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Visselblåsarsystem och process

HSBs gemensamma visselblåsarsystem är till för att anonymt rapportera misstänkta oegentligheter inom hela HSB. Det vill säga alla bolag, regionala föreningar och bostadsrättsföreningar som verkar under HSBs varumärke.

Med utgångspunkt i HSBs grundläggande värderingar ligger det i HSBs intresse att verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. HSB Riksförbunds HR-chef, Laurence Howard, är processansvarig för visselblåsarsystemet.

 Vi inför nu ett gemensamt visselblåsarsystem och process för hela HSB för att förebygga och minimera risken för skada på enskild individ, HSBs varumärke och verksamhet. Det är viktigt att vi har ett tillförlitligt system och effektiv process för hur vi fångar upp och hanterar misstankar om allvarliga oegentligheter.

Hur lämnar jag en anmälan?

E-post: hsb.claimdesk@se.pwc.com
Post till postadress: Claimdesk PwC, 113 97 Stockholm. Märk innehållet i brevet med ”HSB”.

Vad ska en anmälan innehålla?

För att HSB på bästa sätt ska kunna hantera anmälan ska det i anmälan anges

  1. Vem tipset berör
  2. Vilken organisation, eller del av organisation som tipset berör
  3. En beskrivning av misstanke om allvarliga oegentligheter

Tips! Kontaktuppgift kan med fördel lämnas i tipset i syfte att underlätta kommunikation mellan tipsaren och PwC för exempelvis uppföljningsfrågor. Inlämnade kontaktuppgifter, avsändarinformation eller e-postadress kommer inte att förmedlas till HSB om så ej uttryckligen önskas av tipsaren.

Vem kan anmälas?

Medarbetare eller förtroendevalda inom HSB kan rapporteras.

Vilka situationer kan anmälas?

Anmälan som görs genom visselblåsarsystemet ska handla om misstanke om allvarliga oegentligheter som exempelvis förskingring, bokföringsbrott, mutor och korruption, trolöshet mot huvudman eller någon i ledande position som allvarligt missbrukar sin ställning med mera.

Visselblåsarsystemet ska inte användas i situationer som gäller mindre allvarliga verksamhetsproblem eller arbetsmiljöproblem. Det ska inte heller användas som en reklamationskanal för medlems- eller kundärenden. I dessa fall ska HSBs ordinarie rapporteringskanaler och kontaktvägar användas.

Hur hanteras anmälan?

Du som tipsare är alltid anonym gentemot HSB, all inrapportering hanteras via extern tredje part, PwC. Innan HSB får anmälan har den anonymiserats av PwC

Anonymiserade tips/anmälningar som lämnats via visselblåsarsystemet inkommer samtidigt till samtliga fyra personer i HSBs särskilda whistleblower-grupp. Tipset fångas av processansvarig och bedöms utifrån om det hör hemma i HSB Riksförbund med dotterbolag eller i en regional HSB-förening.

Vad som händer sedan kan du läsa om i grundprocessen för hur tips/anmälningar hanteras inom HSB.

Vilka ingår i HSBs whistleblower-grupp?

Följande funktioner på HSB Riksförbund ingår i whistleblower-gruppen, inom parentes anges nuvarande person på respektive funktion:

  • Kommunikationschef (André Johansson), kommunikationschefen ingår även i HSB Riksförbunds krisgrupp
  • HR-chef (Laurence Howard)
  • Chef avdelningen juridik (Mattias Berlin)
  • Regellevnadsansvarig (Lucas Rehn)

HSB Riksförbunds HR-chef är processansvarig för visselblåsarfunktionen i HSB.

Vad har PwC för roll?

PwC ska som tredje part ta emot, granska och administrera samt anonymisera visselblåsar-tipset innan det skickas till HSB för vidare hantering och handläggning. PwC står för all kommunikation med tipsaren i de fall kommunikation möjliggörs. Önskar tipsaren direkt kommunikation med HSB bör så uttryckas i tipset. Beslut om utredning eller andra lämpliga åtgärder till följd av tipset tas inte av PwC utan av HSB.