HSB-stämma

Föreningsstämman är HSBs högsta beslutande organ, där varje HSB-förening är representerad utifrån antalet medlemmar. Här behandlas bokslut och resultat för HSB Riksförbund, motioner från medlemmarna och styrelsen väljs för kommande verksamhetsår.
Möte med handräckning

HSB Riksförbund har enligt de ordinarie stadgarna HSB-stämma ojämna år och årsmöte jämna år. Läs mer: Stadgar HSB Riksförbund (PDF)

Föreningsstämman utser förbundsstyrelsens ledamöter, ordförande i HSB Riksförbund, föreningsgranskare, revisorer samt ledamöter i valberedningen. Valberedningen bereder förslag till förtroendevalda. Kontrollerande organ är av föreningsstämman valda externa revisorer samt föreningsgranskare.

Årsredovisning

Läs HSB Riksförbunds årsredovisning.

Årsmöte 2024

HSB Riksförbunds föreningsårsmöte 2024 ska utövas som HSB årsmöte, vilket innebär att antalet fullmäktige ska vara en för varje medlem. Varje fullmäktige har det antal röster som medlemmen har tilldelats enligt §15 i HSB Riksförbunds stadgar (PDF). Årsmötet äger rum den 15 maj på Fenix, Norra Stationsgatan 93, Stockholm.

Kallelse till HSBs årsmöte 2024 skickas tidigast tre veckor innan 15 maj 2024.

Motioner

En medlem/fullmäktige i HSB Riksförbund har rätt att få ett ärende behandlat av årsmötet.

Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till årsmötet. HSB-föreningen skickar efter stämmobeslut då in motionen till HSB Riksförbund.

I samband med att kallelsen skickas ut till årsmötet publiceras motionerna som kommit in. Nedan ser du hur du skriver en motion.

Så skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka in din motion till adressen här nedan.

    Sista dag för motioner till årsmötet 2024 är den 31 januari. Skicka in din motion till registrator@hsb.se och skriv Motion i ämnesraden. OBS: Vill du inte att ditt namn ska publiceras, meddela detta när du skickar in din motion.