Branschsamarbeten

HSB deltar i en rad branschsamarbeten för att öka resurseffektiviteten, minska klimatpåverkan och skapa mer hållbara produkter och tjänster. Samverkan är en viktig nyckel för att kunna hålla ett högt tempo och skapa snabba resultat, vilket är en förutsättning för att nå våra högt ställda mål i en föränderlig värld.
blommande träd och hus

Exempel på myndighets- och branschsamarbeten som HSB har deltagit i under 2022:

  • Dialog och sakkunskaper till utredningar som myndigheter utfört åt regeringen angående utveckling av: energikrav i byggreglerna, individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, elcertifikatsystemet, inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, krav på laddinfrastruktur, tillståndsprocesser för elnät och förutsättningarna för små aktörer i energisystemet, renoveringsstrategi för Sverige m.m.
  • Deltagande i Värmemarknadskommittén där fastighetsbranschen tillsammans med Energiföretagen Sverige har tagit fram principer för att miljövärdera fjärrvärme – både i bokförings- och framåtblickande perspektiv.
  • I BeBo deltar HSB i branschgemensamma projekt som till exempel utvärdering av geo-FTX och framtagning av utvecklade energiuppföljningssystem.
  • Deltagande i Sveby handlar främst om att skapa branschgemensamma riktlinjer kring energiberäkningar i samband med nyproduktion och ombyggnation samt att ta fram underlag för hur man kan följa upp energiprestanda.
  • Samverkan med Fossilfritt Sverige, färdplanerna för fossilfri bygg- och anläggningssektor och uppvärmningssektor.
  • Deltagande och samverkan inom LFM30 – Lokal färdplan Malmö – för klimatneutral bygg- och fastighetsbransch i Malmö senast 2030.
  • Genom medlemskap i Sweden Green Building Council följer vi branschutvecklingen inom hållbarhetsområdet och bevakar certifieringssystemet Miljöbyggnad som vi använder i vår nyproduktion. Under 2022 har HSB deltagit i arbetet med utveckling av en ny manualgeneration, Miljöbyggnad 4.0.
  • Under 2022 blev HSB medlemmar i Rättvist byggande som är samverkan mellan byggherrar för att på ett proaktivt och strukturerat arbetssätt motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser.