Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stambyte och relining för bostadsrättsföreningar

Ett av de största projekten en bostadsrättsförening kan behöva ta sig an är stambyte eller relining och det innebär mycket jobb för styrelsen. Oavsett om det blir ett traditionellt stambyte eller en annan åtgärd som exempelvis relining, är det många frågor som behöver svar, och många beslut som behöver tas. Vi på HSB Skåne kan hjälpa er med både stambyten och relining i bostadsrättsföreningar i Lund, Kristianstad, Ystad och på andra orter.

Vi på HSB Skåne har hjälpt många föreningar med utredning, beslutprocess, entreprenadupphandling och byggledning samt kontroll. Vi har erfarenhet av alla typer av metoder för stambyte och relining och håller oss uppdaterade inom regelverk och prisnivåer. Vi har uppdrag i såväl små som stora bostadsrättsföreningar. 

Stambyte eller relining?

För att ta reda på vad som är det bästa alternativet behövs en utredning där såväl ekonomi som hållbarhet över tid tas hänsyn till. De olika metoderna, stambyte eller relining, konkurrerar inte utan kompletterar ofta varandra. 

Stambyte brf

Ett stambyte innebär byte av stammar, renovering av badrum/kök, inklusive tätskikt, samt byte av tappvattenledningar. Om det finns brister inom flera funktioner så som vattenledningar, brunnar, avlopp och tätskikt är det vanligast att föreningen väljer ett stambyte. 

Relining brf

Relining innebär att de befintliga avloppsstammarna renoveras. Ett nytt rör tillverkas på plats i det befintliga. Detta görs med hjälp av en infodringstekning som omfattar både strumpa och beläggning. Vid en relining förblir badrummen orörda. Detta är ett bra alternativ som förlänger brukstiden när det enbart handlar om brister i avloppsrören. Övriga brister åtgärdas inte vid relining.

Hur går det till?

Ta reda på status

Projektet inleds med spolning och filmning av rören enligt ett specifikt regelsystem. Resultatet visar aktuell status, vilken typ av rör ni har och vilken metod som är lämplig för åtgärd. 

Ta fram förfrågningsunderlag

Om genomgången visar att ett stambyte eller en relining behöver göras ska ett förfrågningsunderlag tas fram. Underlaget innehåller beskrivning av vad som ska göras samt tekniska beskrivningar, ritningar och regler för entreprenaden så som krav på betalningsplan, tidplan, garantier och att entreprenören tar över beställarens ansvar för arbetsmiljön och elektronisk personalliggare. Ju bättre förfrågningsunderlag desto mer exakta anbud får kommer från entreprenörerna. 

Ta hjälp - det vinner ni på i längden

Både stambyte och relining innebär många frågor från medlemmarna i föreningen. Frågor som styrelsen omöjligt kan ha alla svar på. Ofta är det också svåra val som ska göras, till exempel rörande ekonomin. Att ta hjälp kan kosta en del men är värt mycket. Det är alltid bra att anlita en projektledare som har både erfarenhet och kunskap. En erfaren projektledare hjälper också till att hitta rätt entreprenör och säkerställer att ni verkligen fått det som är beställt.  

Arbete med stambyte och relining påverkar vardagen i huset. Medlemmarna måste vara beredda på att badrum och kök kan stängs av under vissa tidsperioder och provisoriska lösningar behövs i huset eller i vagnar på gården. Läs mer om stambyte och relining i vårt produktblad för projektledning. 

Kontakta oss för projektledning av stambyte och relining! 

Vi erbjuder projektledning för stambyte och relining för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer projektledning eller någon av våra övriga specialisttjänster? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Fakta

Vanliga frågor: 

Varför? 
Stambyte eller relining kan behövas av många orsaker som till exempel vattenskador från rör eller från brister i tätskikt, nya vanor för bad och dusch, eller felrenoverade badrum. 

Hur lång tid? 
Räkna med två till tre år. Från planering till genomförandet är klart.  

Hur ofta? 
Ett regelrätt stambyte håller i 50-60 år, om man gör det rätt.  

Ta hand om era rör: 
Sköter medlemmarna rören så kan man tjäna några år på det. På VA SYDs hemsida finns information om vad som inte får spolas ut i avloppen. 

Fyll i formuläret så hör vi av oss!