Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk förvaltning – när du vill få tid över till annat

Att ansvara för en fastighets ekonomi kan vara både tidskrävande och svårt, men som kund hos oss kan du luta dig tillbaka och få tid över för annat. Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån dina behov och har alla kompetenser inom ekonomisk förvaltning av såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastigheter. Vi finns nära lokalt med kontor i Lund, Ystad, Kristianstad, Hässleholm och Eslöv.

ek_forvatlninghsb.jpg

Låt oss hjälpa dig med den ekonomiska förvaltningen av din bostadsrättsförening eller fastighet. Då får du ett tryggt och attraktivt boende både på kort och lång sikt. Vi hjälper vi dig att hålla koll på läget så att du kan få tid över för annat.

Oavsett storlek på din bostadsrättsförening eller fastighet så får du alltid en lokalt förankrad förvaltningsekonom som är väl insatt i din fastighet. Våra ekonomer är specialicerade på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och fastigheter, allt för att ge dig en trygg och pålitlig förvaltning.

Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete och i den senaste NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) hade vi hela 96% kundnöjdhet inom just ekonomisk förvaltning. Den kvalitetsstämpeln av våra kunder är vi givetvis glada över då vi alltid strävar efter att göra det bästa för dig som kund.

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!

Nedan hittar du ett urval av våra tjänster. Du kan läsa mer om vår ekonomiska förvaltning i vårt produktblad

Kontakta oss för ekonomisk förvaltning! 

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Webbaserad kundportal

Vi erbjuder dig kostnadsfri tillgång och support av vår webbaserade kundportal där all information läggs upp och hanteras. I verktyget kan du spara relevant information, attestera fakturor, hantera överlåtelser samt erhålla en mängd ekonomiska rapporter för att säkerställa kvalitativ planering, uppföljning och beslut.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper dig med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillänglig via vår webbaserade kundportal.

Avisering, fakturering och bevakning

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Avierna skickas ut månads- eller kvartalsvis och vi hanterar framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor. 

Arvoden, moms, deklaration och skatt

Vi hjälper dig att hantera utbetalning av löner och arvoden samt sköter hantering för moms, skatt och deklaration.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig med bokföring och redovisning i enlighet med god redovisningssed. Alla händelser så som aviseringar, betalningar, leverantörsfakturor, lån och lönetransaktioner registreras och bokförs efter en kontoplan som är anpassad för dig som kund. Genom vår webbaserade kundportal har du full tillgång till samtliga händelser och verifikationer.

Budget

I samförstånd med dig som kund upprättar vi en budget som kontinuerligt bevakas och följs upp. Genom att följa överenskommen kontoplan får du en tydlig överblick över din ekonomi och du kan på ett enkelt sätt följa hur denna mår i relation till budgeten.

Långtidsprognos

Vi erbjuder dig, att i samband med budget, upprätta en flerårig resultat- och likviditetsprognos. Långtidsprognosen hanterar beräknade kostnader för investeringar och underhåll samtidigt som en finansieringsstrategi och preliminära årsavgiftsnivåer planläggs tillsammans med dig. På så sätt kan du som kund säkerställa en sund och god ekonomisk utveckling över tid.

Bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig med hela processen för bokslut och säkerställer att samtliga lagar och regler följs under tiden. Tillsammans upprättar vi årsredovisning med förvaltningsberättelse som sedan lämnas för revision.

Kassaflödesanalys

I samband med bokslut och årsredovisning erbjuder vi dig att upprätta en kassaflödesanalys vilken beskriver och illustrerar flödet av likvida medel och hur de förbrukats i fastigheten.

Likviditet och placering

Genom en detaljerad likviditetsplan kan du som kund, tillsammans med oss, beräkna och följa likviditetsflöden och likviditetsutveckling månadsvis. Om det finns överskottslikviditet har du möjlighet att placera pengarna med god ränta på vårt placeringskonto.

Kredithantering

Vi tar hand om den löpande hanteringen samt förteckning av fastighetens lån inklusive reskontra, betalningsterminer och ränte- och amorteringsvillkor. Vi håller även ett räntekonverteringsdatum.

Fond för inre underhåll

Vi erbjuder en förteckning över fond för inre underhåll av bostadsrättslägenheter samt administerar utbetalningar till bostadsrättshavare.

Överlåtelser

Vid en överlåtelse hjälper vi dig att kontrollera att alla handlingar uppfyller krav enligt svensk lag samt begär kompletterande uppgifter om så behövs. Vi ansvarar även för eventuell hantering av medlemskapsansökan i bostadsrättsföreningen samt tillhandahåller kreditupplysning om så önskas. Utöver detta tar vi hand om kontrolluppgifter avseende överlåtna bostadsrätter som skickas till Skatteverket enligt deras föreskrifter. Du som kund kan följa hela överlåtelseprocessen genom vår webbaserade kundportal där vi, tillsammans med eventuell mäklare, sparar och ansvarar för all överlåtelserelevant information.

Pantbevakning

Vi registrerar och bevakar bostadsrätternas panter samt hanterar ärenden när panthavare har obetalda avgifter till föreningen.

Andrahandsupplåtelse

Vi hjälper dig med registrering och bevakning av andrahandsupplåtelser utifrån de principer du som kund angivit.

Medlemsinformation

Vi erbjuder dig som kund att informera bostadsrättsföreningens medlemmar om ordinarie föreningsstämma. I samband med stämman medverkar vår utsedda ekonom, vilken presenterar bostadsrättsföreningens ekonomiska situation och ställning, samt informerar om framtida planer såsom underhåll, investeringar och planerade avgifter.

Uppgifter till Bolagsverket

Vi hjälper dig att hantera och skicka in de uppgifter om bostadsrättsföreningen som Bolagsverket registrerar. Exempel på sådana uppgifter kan vara förändringar i styrelsen samt behöriga firmatecknare.

Arkivering

Allt bokföringsmaterial samt redovisningshandlingar arkiveras i 7 år, enligt gällande lagstiftning. Som kund har du alltid tillgång till materialet genom vår digitala kundportal där allt material, som även skickats till dig i pappersform, har skannats och lagrats.

Fyll i formuläret så hör vi av oss!