Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stambyte och relining för brf

Vi genomför stambyte och relining i Huddinge, Botkyrka, Tullinge, Nynäshamn, Visby och Hemse. Att genomföra ett stambyte är många gånger det största projekt en bostadsrättsförening går igenom, och det innebär mycket jobb för styrelsen. Oavsett om det blir ett traditionellt stambyte eller en annan åtgärd, är det många frågor som behöver svar, och många beslut som behöver tas. Vi håller i hela processen och är ett stöd från början till slut.
mainimage

 

Inför genomförandet av ett stambyte är det flera överväganden som behöver göras. Vad kan styrelsen besluta själv och vad ska föreningsstämman ta ställning till?

HSB har hjälpt många föreningar med utredning och beslutprocess, med entreprenadupphandling och byggledning samt kontroll. Vi har erfarenhet av alla typer av metoder för stambyte och relining och håller oss ajour med regelverk och prisnivåer. Vi har uppdrag i såväl små brf:er som stora, både inom och utanför HSB och vi leder delar av eller hela processen. 

Ni står fullt rustade med våra förvaltningstjänster

Med vår fastighetsutveckling och med ekonomisk förvaltning från oss är ni väl rustade att klara den formella processen, tekniska byggfrågor och finansiering och att hjälpa oroliga medlemmar.

 

Kontakta oss om stambyte och relining för er brf

Vi erbjuder stambyten och relining i Huddinge, Botkyrka, Tullinge, Nynäshamn, Visby och Hemse. Vill du veta mer om stambyte och relining eller om vår fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så hör vi av oss!

Faktaruta

Stambyte: 
Innefattar främst byte av stammar, totalrenovering av badrum och byte av tappvattenledningar.  

Relining: 
Befintliga stammar renoveras. Ett nytt rör tillverkas på plats i det befintliga. Detta görs med hjälp av en infodringstekning som omfattar både strumpa och beläggning. Vid en relining förblir badrummen orörda.  

Vanliga frågor: 

Varför? 
Stambyte eller relining kan behövas av många orsaker som till exempel vattenskador från rör eller från brister i tätskikt, nya vanor för bad och dusch, eller felrenoverade badrum. 

Hur lång tid? 
Räkna med två till tre år. Från planering till genomförandet är klart.  

Hur ofta? 
Ett regelrätt stambyte håller i 50-60 år, om man gör det rätt.  

Ta hand om era rör: 
Sköter medlemmarna rören så kan man tjäna några år på det. På VA SYDs hemsida hittar man information om vad som inte får spolas ut i avloppen.