Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sänk era energikostnader och skona miljön

Vi har alltid hållbarhet i fokus och att se över energiförbrukningen är hållbart smart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Våra fastighetstekniker och energikonsulter hjälper er få total koll på hur mycket energi ni förbrukar – och hur ni förbrukar den. På så sätt kan vi ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera fastigheten.

Vill du få koll på – och minska – energiförbrukningen i din bostadsrättsförening?

Vi engergioptimerar era fastigheter

Bara genom att byta belysningen till LED-lampor så kommer resultatet visa sig snabbt på elräkningen. Andra exempel kan vara att koppla upp värmesystemet eller bygga om ventilationsanläggningen. Och självklart kan vi undersöka vilka förutsättningar som finns för solceller. Att optimera energiförbrukningen kan alltså kräva både större eller mindre insatser. Vi kan även hjälpa till med att göra en energideklaration.

Vill du få koll på – och minska – energiförbrukningen i din bostadsrättsförening?

Våra energitjänster

Undercentral

Teknik- och energiavtal

Vi rekommenderar alltid att man tecknar ett drift- och energiavtal för att garantera anläggningens effektivitet och livslängd.

kartlägga energiförbrukning

Energikartläggning

Energikartläggningen är det första steget för att optimera energin och spara pengar.

energistatistik

Energistatistik

Följ er energistatistik löpande och gör snabba analyser.

energideklaration

Energideklaration

Vi hjälper er att göra en energideklaration.

uppkopplat värmesystem

Smart värmereglering

Ett uppkopplat värmesystem styr er värme baserat på både inomhus och utomhustemperatur.

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med OVK är att visa på att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

injustering av värmesystem

Injustering av värmesystem

Det är vanligt att temperaturen skiljer mellan lägenheterna, vi hjälper er att justera detta.

Kontakta oss

Kontakta oss idag!

Ring på 08-608 68 00 eller maila på
förvaltning.tillsammans@hsb.se