Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förvalta eller förvandla er innergård och utemiljö

En omhändertagen och välplanerad innergård höjer inte bara boendemiljön – det höjer också värdet på fastigheten. Vi hjälper er att lyfta utemiljön till en helt ny nivå.

Vill du veta mer om hur er bostadsrättsförening kan få en vacker, trivsam och trygg utemiljö?

Vi får er utemiljö att blomstra

Med en lång historia av att ta hand om små innergårdar till utemiljöer med vidsträckta ytor vet vi att varje område har olika behov och förutsättningar. För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Från att plantera växter och beskära träd, till att anlägga nya utemiljöer som förbättrar både funktionen och upplevelsen för alla som vistas där.

Våra engagerade medarbetare erbjuder all sorts kompetens. Från trädgårdsmästare och trädgårdsformgivare till projektledare och certifierade lekplatsbesiktningsmän.

Se ett projekt som utförts av HSB Södertörns projektledare

Brf Diskusen i Nynäshamn har låtit sin utemiljö genomgå en förvandling. Mycket i utomhusmiljön var i dåligt skick och igenvuxet, så det var dags för en upprustning. Men en stor byggnation kräver mycket av både tid och kunskap. HSB Södertörns projektledare fick uppdraget att genomföra det omfattande projektet.

Vill du veta mer om hur er bostadsrättsförening kan få en vacker, trivsam och trygg utemiljö?

Vad kan Mark och Trädgård hjälpa till med?

Trädgårdsskötsel

Från idé och skiss till plantering och omsorg.
Mer om Trädgårdsskötsel

Anläggningsarbete

Vi tar fram ett förslag och förverkligar visioner.
Mer om Anläggningsarbete

Grön underhållsplan

Skapa en långsiktig plan för er utemiljö utan dyra snabblösningar.
Mer om Grön underhållsplan

Vinterväghållning

Se till att utemiljön är trygg och trivsam under vintern.
Mer om Vinterväghållning

lekplatsbesiktning, vi tar leken på allvar

Lekplatsbesiktning

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö och därför är det extra viktigt att lekplatsen är säker.

Kontakta oss idag

forvaltning.tillsammans@hsb.se eller ring på 08-608 68 00.