Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse måste vara beviljad av föreningen. Styrelsen beviljar andrahandsupplåtelser i enlighet med paragraf 40 i stadgarna, och för en period om max ett år i taget. Detta gäller även om barn eller andra närstående bor i lägenheten. Styrelsen beviljar andrahandsupplåtelse i enlighet med hyresnämndens principer. Kontakta HSB Stockholm Servicecenter på servicecenter.stockholm@hsb.se eller 010-442 11 00 om du vill du ha en blankett för andrahandsupplåtelse. För studier på annan ort krävs intyg av lärosätet, och för arbete på annan ort krävs intyg av arbetsgivaren.

Tänk på att kontrollera villkoren för andrahandsupplåtelser med ditt försäkringsbolag. Många hemförsäkringar täcker inte egendom som har uppåtits i andra hand.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelser om 10% av ett prisbasbelopp per år i enlighet med paragraf 12 i stadgarna.