Soprum & Återvinning

Föreningen har två soprum för matavfall och hushållsavfall på Torbjörn Klockares Gata 15 och Torbjörn Klockares Gata 25 med ingång från gatan. Endast de bruna påsarna i soprummen får användas för matavfallet. Om man slänger andra påsar i kärlen för matavfall måste allt matavfall i kärlet kasseras, och föreningen får straffavgifter.

På Torbjörn Klockares Gata 15 och Torbjörn Klockares Gata 23 kan du också sortera metallförpackningar, plastförpackningar, tidningar, hopvikta/tillplattde pappersförpackningar och hopvikta/tillplattde kartonger. På Torbjörn Klockares Gata 23 kan du dessutom sortera ofärgade och färgade glasförpackningar. På Torbjörn Klockares Gata 25 finns en nätbur för återvinning av mindre elektriska saker samt kärl för småbatterier och ljuskällor.

Sortera noggrant i avsedda kärl och vik ihop samt platta till förpackningar och kartonger så gör du nytta för miljön samtidigt som hjälper du till att hålla ner föreningens kostnader för hämtning av hushållssopor och återvinning. I soprummen och i återvinningsrummet får inget annat än det som nämnts ovan lämnas. Inget får heller ställas på golven. Föreningen får höga straffavgifter vid slarv med sopor och återvinning, så det är viktigt att alla respekterar detta.

På föreningens städdagar beställer föreningen en container där du kan slänga grovsopor som inte är miljöfarliga. Vid andra tillfällen ansvarar du själv för att transportera bort dessa för återvinning.

Miljöfarliga sopor som färg, kemikalier, läkemedel, vitvaror, TV-apparater och byggavfall från renoveringar ansvarar du själv för att transportera bort för återvinning. Se Stockholm Vattens webbplats för mer information om var du kan återvinna dessa.

Det är inte tillåtet att förvara sopor inklusive grovsopor vid renovering utanför sin lägenhet eller utanför husen. Dessa måste föras bort omedelbart.

Kontakta vår fastighetsskötare Nabo i första hand via formuläret på https://nabo.se/felanmalan eller annars vardagar kl 7-16 via telefon till 010-288 00 26 om du behöver hjälp att transportera bort grovavfall, möbler, byggavfall, stora elektriska saker samt miljöfarligt avfall som färg och andra kemikalier.