Försäkring

Tänk på att teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. För försäkringsärenden som gäller reparationer av lägenhetens inre kräver försäkringsbolagen bostadsrättstillägg. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, lägenhetens ytter- samt innerdörrar, glas i fönster och dörrar, inredning i kök inklusive kyl, frys och spis, badrum inklusive badrumsporslin och blandare. Till det inre räknas också förråd tillhörande lägenheten.