Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en kooperativ bostadsform vilket innebär att vi tillsammans äger våra fastigheter. Vi bestämmer tillsammans över vår gemensamma miljö och alla andra frågor som rör föreningen. Om vi tillsammans sköter om husen samt innergårdarna och andra gemensamma utrymmen kan boendekostnaderna hållas nere.