Balkonger

Alla boende är välkomna att använda de gemensamma balkongerna i trapphallarna, men var och en måste plocka undan efter sig. Det är inte tillåtet att förvara något på balkongerna. Det är heller inte tillåtet att röka på balkongerna eftersom det finns friskluftsventiler i direkt anslutning till dessa, och att det därmed kommer in rök i intilliggande lägenheter.

Våra hus är kulturminnesmärkta enligt högsta klassningsgrad, så det finns ej möjlighet att bygga balkonger i anslutning till lägenheterna.