Barnvagnsrum

Rum för förvaring av barnvagnar finns innanför porten på Torbjörn Klockares Gata 17. Barnvagnar får även ställas i cykelrummen. Av brandsäkerhetskäl samt för att städning ska kunna utföras får barnvagnar inte ställas i trapphallar. De får heller inte ställas i förrådsgångar eller i andra gemensamma utrymmen.