Månadsavgift

Månadsavgiften betalas i förskott. Kontakta HSB Servicecenter (servicecenter.stockholm@hsb.se, 010-442 11 00) för autogiro-blankett. Om avgiften inte betalas i tid tar föreningen ut en förseningsavgift för att täcka extra kostnader.

Föreningens styrelse arbetar för att hålla månadsavgifterna så låga som möjligt, och ju fler medlemmar som engagerar sig i föreningen och exempelvis är med på föreningens gemensamma städdagar och annat föreningsarbete, desto större är möjligheten att hålla ner månadsavgifterna. Följ också reglerna för soprummen och återvinningsrummet så slipper föreningen straffavgifter som belastar månadsavgifterna.