Bastu

I föreningen finns en bastu belägen vid föreningens gemensamma lokal på Torbjörn Klockares Gata 21. Bastun bokas kostnadsfritt av boende genom att man skriver upp sig på en bokningslista som hänger utanför bastun. Bokningstiden är max 2 timmar åt gången klockan 7:00-22:00. Var och en måste själv städa efter sig. Det är inte tillåtet att låta bekanta använda bastun utan att själv vara närvarande. När man använder bastun måste man även visa hänsyn för de som övernattar i föreningens intilliggande föreningslokal.

Bastun bokas kostnadsfritt av boende via bokningstavlan i tvättstugorna, via webb (https://cshub.epr-apps.com/S0130BrfMyrstacken) eller via app (Electrolux Vision MOBILE).