Felanmälan

Mindre fel som exempelvis portar som inte går igen och maskinfel i tvättstugan anmäler du till vår fastighetsskötare Nabo i första hand via formuläret på https://nabo.se/felanmalan eller annars vardagar kl 7-16 via telefon till 010-288 00 26.

Vid gasläcka, kontakta Stockholms Gas jour på 0771-41 01 00, och vid akut fara, ring räddningstjänsten på 112.

Vardagar kl 7-16 anmäler du andra allvarliga fel som exempelvis större vattenläckor till vår fastighetsförvaltare Nabo vardagar kl 7-16 via telefon till 010-288 00 26.

Övriga tider (vardgar kl 16-7 och helger 0-24) anmäler du andra allvarliga fel till vår fastighetsjour på telefon 010-288 00 26. Observera att fastighetsjouren endast får tillkallas vid akut behov, när något omedelbart måste åtgärdas. Styrelsen förbehåller sig rätten att i efterhand bedöma hur akut behovet är, och missbruk kan komma att faktureras anmälaren.