Städdagar

Två gånger om året, höst och vår, ordnas städdagar i föreningen. Vi gör i ordning utemöbler och grillar på våra innergårdar, städar gemensamma utrymmen samt gör mindre renoveringsarbeten. För att detta ska fungera är det viktigt att du är med på städdagarna. Föreningen sparar mycket pengar på att vi gör detta arbete själva, så det är viktigt för att vi ska kunna hålla månadsavgifterna så låga som möjligt. Anslag om när städdagarna sker sätts upp på anslagstavlorna i trapphallarna. Till städdagarna beställs en container där du kan kasta egna saker som inte är miljöfarliga.