Cykelförvaring

Rum för förvaring av cyklar finns innanför porten till Torbjörn Klockares Gata 17, vid Torbjörn Klockares Gata 15 med ingång från gatan, innanför porten på Gävlegatan 13 samt i källaren på Falugatan 22 med ingång från gården. Bensindrivna fordon (som exempelvis mopeder) får inte förvaras i cykelrummen på grund av brandrisk. Det finns också cykelställ utomhus på Falugatans gård som alla boende är välkomna att använda. Cyklar får inte ställas på andra ställen på gårdarna, på de gemensamma balkongerna, i förrådsgångar eller i andra gemensamma utrymmen. Av brandsäkerhetskäl samt för att städning ska kunna utföras får cyklar heller inte ställas i trapphallarna.