Renovering & Ombyggnation

Renoveringar, ombyggnationer, underhåll och reparationer

Bostadsrättshavare ansvarar för att på egen bekostnad reparera och underhålla det inre i lägenheten med tillhörande utrymmen så att det är i gott skick. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, lägenhetens ytter- samt innerdörrar, glas i fönster och dörrar, inredning i kök inklusive kyl, frys och spis, badrum inklusive badrumsporslin och blandare. Till det inre räknas också förråd tillhörande lägenheten. Se föreningens stadgar för mer information om vad du själv ansvarar för.

Vid ombyggnationer som berör rumsindelning, upptagning av dörr i vägg, förändring av ventilation, gasrör, vattenrör eller avloppsrör krävs alltid tillstånd av föreningen och i vissa fall även bygglov. Vid renovering som berör badrum och kök kan det också krävas tillstånd av föreningen. Kontakta fastighetsförvaltaren för mer information om detta (kontaktinformation finns på anslagstavlorna i trapphallarna).

Tänk också på att i god tid informera dina grannar genom anslag på tavlor i berörda trapphallar inför arbeten som innebär att vatten eller el behöver stängas av, samt vid arbeten som ger upphov till buller. Planera också in bullrande arbeten till vardagar mellan kl 9 och kl 17. Av brandsäkerhetsskäl får byggmaterial inte förvaras i trapphallar eller på trottoren utanför husen, utan måste fraktas bort omedelbart, och om det blir skräpigt eller dammigt i trapphallen behöver det också städas bort omedelbart.

Se Regler och ansökan vid renoveringar och ombyggnadar i Brf Myrstacken för mer information.